• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Het inrichten van een beveiligingsorganisatie.

Door Henk Bel e.a. 18 jun 2006

De aanleiding van deze expertbrief is de groeiende behoefte aan meer inzicht in de optimale inrichting van de organisatie van de beveiligingsfunctie. Diverse publicaties, zoals ISO 17799 en Cobit, geven goed aan wat er geregeld moet worden ten aanzien van informatiebeveiliging. Echter wie moet wat regelen en hoe organiseer je dat het beste? Welk deel van informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van de business en wat is de zorg van de ICT afdeling? Het in de praktijk effectief realiseren van informatiebeveiliging en het kiezen van de meest geschikte organisatievorm is niet triviaal.
Deze expertgroep heeft zich gebogen over de vraag welke factoren van invloed zijn op de inrichting van een beveiligingsorganisatie en op welke manier.

Document downloaden