• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Integrale beveiliging

Door Douwe de Jong e.a. 18 dec 2011

Integrale beveiliging is al jarenlang een veel gehoord begrip. Maar wat wordt er mee bedoeld en wat is het effect? Is er sprake van een hype, een modekreet, een verkoopargument of bittere noodzaak? Beveiligingsexperts hebben hun krachten gebundeld om hierover duidelijkheid te verschaffen en een bijdrage te leveren om de noodzaak van een integrale aanpak van beveiliging vast te stellen en om aan te geven wat nodig is om deze tot een succes te maken.

De focus van deze Expertbrief lijkt te liggen op integratie vanuit de informatiebeveiligingsdiscipline, alleen al omdat wordt gesproken over beveiliging en niet over veiligheid. Maar omdat het in deze expertbrief vooral om het integratieaspect gaat, het samenwerken met aanpalende disciplines, is dit document van toepassing op alle integratieinitiatieven en daarmee ook op integrale veiligheid.

Document downloaden