• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Return On Security Investment (ROSI):

Door Paul Overbeek e.a. 18 nov 2006

Organisaties die investeren in informatietechnologie beseffen inmiddels dat dit gepaard gaat met investeringen in governance, risk management en informatiebeveiliging. De governancestructuur zorgt er voor dat er een risicoinschatting voor de organisatie en de bedrijfsprocessen plaatsvindt, die ten grondslag ligt aan de keuze van maatregelen. Maar zijn de maatregelen effectief te implementeren en leveren de investeringen (kosten) voldoende voordeel (baten) op voor de organisatie ten opzichte van niet of minder beveiligen

Document downloaden