• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Security Principes (NL)

Door Aart Jochem e.a. 18 dec 2005

De inrichting van de informatievoorziening is ondertussen tot de directieagenda’s van de meeste organisaties doorgedrongen. Nieuwe eisen op het gebied van governance en beheersing van de organisatie hebben ook informatiebeveiliging op deze agenda geplaatst. Tegelijkertijd vindt meer uitwisseling van informatie tussen organisaties plaats en het waarborgen van vertrouwen hiervan is een fundamentele kwestie geworden. Vaak worden losstaande security oplossingen geïntroduceerd waarbij de security experts een eigen weg volgen. De verschillende disciplines binnen een organisatie hebben behoefte aan een gemeenschappelijk kader om zaken als bedrijfsvisie, informatiearchitectuur en security met elkaar in verband te brengen en te houden. Security principes bieden in beginsel een handvat om grip te krijgen op deze complexe situatie.

Document downloaden