• Home
  • Kenniscentrum

Het Artikel van het Jaar 2021

Door Artikel IB3-2022 - Jurgen van de Vlugt 13 sep 2022

Auteur: Jurgen van de Vlugt, jurylid Artkel van het Jaar 2021

Op 12 april 2022 was weer de uitreiking van Het Artikel van het Jaar 2021 door juryvoorzitter Ellen Wesselingh en voorzitter van de redactiecommissie Tom Bakker. Na twee jaar ‘virtuele’ uitreikingen via de post eindelijk weer een fysieke uitreiking met publiek. De afgelopen twee keer werden de prijswinnaars verzocht een selfie met hun prijs op te sturen voor publicatie in het  magazine. Nu hebben we weer echte foto’s. De juryleden (Ellen Wesseling, voorzitter, Jurgen van de Vlugt en Aart Jochem) worden weer hartelijk bedankt voor hun beoordelingen.Sprintjes 
Niets is wat het lijkt. Nou ja, afgezien van iB-Magazine artikelprijsjuryberaadslagingen misschien. Die ook dit jaar nog even op fysieke afstand waren. Dat was geen enkel beletsel voor creatief overleg; de afgelopen jaren hebben veel geleerd over het opvoeren van productiviteit – buiten kantoor.
Of we ook in de Great Resignation zitten – of nog gaan komen –, die elders aan de gang lijkt te zijn, is nog niet te zeggen. Wel dat we nu al een groot tekort hebben aan essentiële krachten in essentiële sectoren. In de zorg, in de horeca, in de bouw en in de scooterbezorgsector. 
De ‘iets op kantoor’-sector is er niet bepaald een waar nou zulke enorme gaten zichtbaar zijn geworden; kennelijk niet essentieel genoeg…. Maar desondanks, de vraag, nee de schreeuw om vooral veel méér CISO’s en scriptkiddies lijkt onstilbaar. Nu nog ontdekken of we ons daarmee eindelijk, na decennia roepen, kunnen losmaken uit ‘iets op kantoor’ en ook bij het Essentieel-clubje mogen aanschuiven. 
Daarom moesten ook wij maar eens omzien naar slimmere manieren van werken. Als vanouds weten we: dat betekent Automatiseren! Gelukkig was dat terug te zien in de artikelen die de jury ter beoordeling kreeg. Aandacht voor de menselijke factor, de menselijke tekorten, én voor IT zowat als compensatie.

Veel korte artikelen
Opvallend was wel dat er zoveel wat kortere artikelen waren, deze keer. One-pagers, naar letter of geest. Enkele-hersenkraak-soundbites. Met als gevolg dat er niet altijd ruimte was voor, wat de jury zo graag ziet, het ontwikkelen van een coherente gedachte vanuit een aantal invalshoeken. Meer weging van argumenten, combineren van alternatieven tot een nieuwe synthese, genereren van direct toepasbare handvatten willen we zien! We blijven het toch zeggen, hoor. En met als gevolg dat auteurs nog wel eens op het randje van juistheid schrijven, qua gebruik van vaktermen. Volledigheid, ach. Een duidelijke boodschap: die zien we graag. Maar de jury kwam wel vrij snel tot enige unanimiteit over de kopgroep die van het peloton wegsprintte voor de podiumplaatsen. 

Derde plaats: Rémon Verkerk en Ard Ruiter
Thuiswerken en hybride werken zijn een belangrijk en blijvend thema. Lessons learned zijn zeer te verwelkomen, daar zou een PvIB-werkgroep zich op moeten werpen. Na een goed gesprek en het wegen van de relatieve scores kwamen hier ex aequo als derde, twee artikelen schouderduwend over de finish die minder dan een ventieldikte scheelden. Menselijk schild: gebruikers als frontlinie in de organisatie van Rémon Verkerk en Security overwegingen bij hybride werken van Ard Ruiter geven beide heel veel informatie in beperkte ruimte. Daardoor was net wat te onduidelijk welke fans werden aangesproken.

Tweede plaats: Rik van Dijk
Dat smijten met krachten leidde ertoe dat er nog een artikel langs kon schieten vlak voor de finish. Wat te doen aan kwetsbaarheden in TCP/IP-Stacks? van Rik van Dijk werd zonder heel veel jurydiscussie tweede. Helder: een duidelijk geschreven stuk, met leads voor verdere verdieping. Het onder¬werp is relevant, de inhoud is vooral gericht op professionals die zich oriënteren op het onder¬werp. Maar het blijft desondanks wel boeiend voor andere lezers om te zien dat ook op het gebied van, zo zou het kunnen lijken, volwassen technologie nog het nodige aan verbetering te bereiken is – buiten de techniek, maar wel in de inrichting van de informatiemaatschappij. Relevant voor de toekomst waar nog veel nieuwe technologie op maatschappelijk inbedding wacht. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Eerste plaats: Reinder Wolthuis en Frank Fransen
De jury was dit jaar unaniem over de eerste plaats. ‘Leesbaar’, ‘diepgaand, vooruitstrevend artikel’, ‘goed onderbouwd’, ‘een plezier om te lezen’. Nog afgezien van goede en hoge scores op de formele criteria zijn dat toch indrukwekkende kwalificaties van een jury die met plezier kritisch is. Met een pluk van dat Automation wat we zo nodig hebben. Met een flink uitgebreide, niet on-zelfkritische beschrijving van onderzoekswerk. 
Misschien dat er nog wel dat zeurende jury¬splintertje is van Concrete Handvatten, maar ja, het gaat over een project dat nog doorloopt. Desalniettemin zou de jury graag zien dat er meer wordt geschreven over zulke ontwikkelprojecten in ons vak. Omdat we zo graag zulke echte ontwikkel-projecten zien. Groot of klein – er is nog veel te doen. Afstudeerders komen met ontdekkingen (zie vorig jaar), professionals komen met het werk (zie dit jaar). Allen op naar de volgende etappe!
Met voorsprong bij de rest weggesprint zijn kopmannen Reinder Wolthuis en Frank Fransen de winnaars met hun artikel Soccrates - security automatation in SOC & CSIRT environments. Gefeliciteerd!

Dit artikel verscheen in iB3-2022. 

Voor het opgemaakte artikel, klik hier onder op 'Document downloaden'.

Document downloaden