• Home
  • Kenniscentrum

Maak van je werk je hobby

Door Artikel IB2-2022 - Nicole van Deursen 8 jul 2022

Auteur: Nicole van Deursen is bereikbaar via nicolevandeursen@pvib.nl.

We hebben het allemaal hartstikke druk en toch vinden heel veel mensen de tijd om ook als vrijwilliger bezig te zijn met informatiebeveiliging. Dat is om meerdere redenen een goed idee. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om ons vak naar een hoger niveau te brengen, om je eigen vaardigheden te oefenen of om jouw maatschappelijke betrokkenheid in actie om te zetten. Na twee jaar thuiswerken is vrijwilligerswerk ook nog eens een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten. 

Droom je ook wel eens om van je werk je hobby te maken? We zetten een aantal mogelijkheden op een rij.

1.    Platform voor Informatiebeveiliging
Bij onze eigen vereniging zijn diverse commissies waar je actief in kunt zijn. Je kunt helpen bij het organiseren van evenement, helemaal dit jaar met een jubileum. Of schrijf bijvoorbeeld eens een artikel voor het magazine. Voordeel van PvIB vrijwilligerswerk is dat je er PE-punten mee verdient!

2.    Gemeente
Gemeentes zetten vrijwilligers in om in wijken te helpen bij digitale veiligheid. In Den Haag staat dat bekend als Digitaal veilig in de wijk, in Utrecht heet het Stadsmakers Digitale Veiligheid en in Breda zijn er Digitale Buurtambassadeurs. Misschien heeft jouw gemeente dit ook georganiseerd, of staan ze ervoor open dat je zo’n initiatief opstart.

3.    Politie
Veel eenheden bij de politie hebben mogelijkheden voor politievrijwilligers met kennis van cybercrime. Je krijgt een screening, je wordt beëdigd en je volgt een opleiding. In de toekomst zullen er meer plekken beschikbaar komen, dus als je dit interessant vindt kun je de website van de politie in de gaten houden. 

4.    Open source projecten
Er zijn heel veel online communities die zich richten op het ontwikkelen en delen van open source tools en informatie voor cybersecurity. Je kunt er zelf een bijdrage leveren en vooral ook veel van leren. Enkele voorbeelden zijn OWASP ZAP, de COVID-19 Cyber Threat Coalition, ClamAVC. Je hoeft niet per se te kunnen programmeren. Je kunt ook helpen met documentatie of marketing.

5.    Dutch Institute Vulnerability Disclosure
Een team van vrijwilligers ondersteunt het DIVD bij het vinden en rapporteren van kwetsbaarheden. Dit gebeurt op een professionele wijze, volgens een gedragscode en onder toezicht van Nederlands meest bekende en gewaardeerde gezichten. Zie ook het artikel elders in dit blad. 

6.    Seniorweb
Senioren hebben het soms lastig met internet, smartphones, en computers. Met computervragen kunnen ze terecht bij Seniorweb. Vrijwilligers helpen ze verder met uitleg en hulp. 

7.    Bits of Freedom
Wil je je inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Kijk dan eens naar de vele thema’s bij Bits of Freedom, een beweging die opkomt voor internetvrijheid.

8.    Spiegelbeeld – VHTO
Ben je een vrouw en wil je meisjes enthousiast maken voor het werken in de IT? Word dan rolmodel bij VHTO en geef voorlichting of les tijdens diverse activiteiten.

9.    Hack in the Class
Vind je het leuk om mee te helpen met het ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen? Of misschien naar scholen te gaan en workshops te geven? Dan is deze organisatie misschien wat voor jou.

10.    Cyberworkplace
Cyberworkplace biedt gratis cybersecuritytraining en coaching aan jonge mensen. Training wordt gegeven door vrijwilligers in Rotterdam, maar er is interesse om ook op andere plaatsen actief te worden.

11.    Hacklab
Deze werkplaats in Leeuwarden staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters en jongeren met een autismespectrumstoornis die uitdaging in hun huidige opleiding missen. De leerlingen worden met verschillende individuele en groepschallenges uitgedaagd op het gebied van hacken, programmeren, lockpicking, pentesting etc.

12.    CoderDojo
Deze internationale organisatie zet zich over de hele wereld in om kinderen gratis te leren programmeren. Er zijn inmiddels 1900 Dojos in 93 landen, allemaal gerund door vrijwilligers. 

13.    Bellingcat
Als je interesse hebt in het speuren in openbare bronnen kijk dan eens bij Bellingcat. Op hun website kondigen ze aan dat ze in 2022 een vrijwilligersplatform zullen lanceren waar je kunt bijdragen aan verschillende open source onderzoeksprojecten. 

En dan zijn er nog mogelijkheden om in de tijd van de werkgever een extra steentje bij te dragen:

14.    Hack Right
Hack Right is een alternatief voor een straf voor jongeren die worden aangehouden voor cybercrime. Vaak overzien zij de gevolgen van hun daden niet. Met Hack Right worden jongeren weer op het rechte pad geholpen en leren ze hun talent in te zetten op een positieve manier. Meerdere grote Nederlandse organisaties werken mee om de jongeren te coachen en werkervaring op te laten doen. Het gaat dus niet echt om vrijwilligerswerk in je vrije tijd, maar om vrijwillige medewerking als organisatie. 

15.    Non-profit organisaties gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling
Naast een vakvereniging zijn er ook diverse samenwerkingen die zich richten op het ontwikkelen en delen van kennis, best practices, workshops, seminars enzovoorts. Enkele voorbeelden waarvoor je je kunt inzetten zijn CIP-overheid, Secure software alliance, Open web application securityproject (OWASP) en Forum of Incident and Response Teams (FIRST). 

16.    Cyberreservist bij Defensie
Het is geen vrijwilligerswerk, maar iets dat je naast je vaste baan kunt doen: cyberreservist bij Defensie. Je moet wel aan strenge eisen voldoen en een training volgen. Daarna kun je worden ingezet bij oefeningen, onderzoeken, operaties of een militaire missie. 


Dit artikel verscheen in IB2-2022.
Voor het opgemaakte artikel (pdf), klik hier onder op 'Document downloaden'.

Document downloaden