Auteursinstructies

Instructies voor auteurs voor de aanlevering van artikelen in het vakblad IB-Magazine.

Doel van iB-Magazine

Onze missie is kennisdeling tussen IB-professionals. We ontvangen graag bijdragen over elk aspect van IB en vanuit elke bron. We streven ernaar inzendingen snel te evalueren en na acceptatie te publiceren op korte termijn (binnen twee uitgaven). Informatiebeveiliging wordt zes keer per jaar gepubliceerd. Een selectie van inzendingen kan online worden gepubliceerd als blog (zie hiervoor: www.pvib.nl/actueel/blogs)


Algemeen

 • Teksten aanleveren als platte tekst in Word, Arial 10.
 • Afbeeldingen als losse bestanden aanleveren in JPG van minimaal 1MB/300dpi.
 • Afbeeldingen zijn rechtenvrij of rechten liggen bij auteur.
 • Geen voetnoten opnemen in de teksten, eindnoten zijn wel toegestaan > (1).
 • Referenties naar bronnen opnemen als eindnoten.
 • Een streamer is maximaal 10 woorden (geen punten of komma’s in de streamer).
 • Lead is maximaal 75 woorden.
 • Titel is maximaal 10 woorden.
 • Subtitel is maximaal 10 woorden.
 • Geef de plek aan waar afbeelding/tabel is gewenst door middel van ‘Invoegen afbeelding/tabel’ + een bijschrift en bron. De afbeelding dan ook hetzelfde nummer of omschrijving meegeven.
  Als er niets wordt aangegeven is het aan de opmaker waar de afbeelding wordt geplaatst.
 • Tabellen graag opmaken in Word of Excel met het commando ‘voeg tabel in’, zonder verdere opmaak toe te voegen.
 • De auteur verleent het PvIB niet-exclusieve licentie over alle aangeleverde kopij volgens Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen, versie 3.0. Zie Creative Commons licenses.
 • Als je afbeeldingen aanlevert vanuit een andere bron, zorg er dan voor dat je permissie hebt voor gebruik in druk en voor vertoning online. De auteur is verantwoordelijk voor de juiste auteursrecht- en licentievermelding bij elke afbeelding.

Soorten kopij

 • Artikel 2 pagina’s: 1.000 woorden;
 • Artikel 3 pagina’s: 1.550 woorden;
 • Maximale lengte van een artikel is 4 pagina’s: 2.100 woorden;
  • Uitzondering: maximale lengte van een wetenschappelijk artikel is 7 pagina’s (4500 woorden).
 • Column 1 pagina: 500-600 woorden;
 • Verslagen/Blogs 2 pagina’s: 1000 woorden (gelijk aan artikel);
 • Boekreview: 500-550 (1 pagina) tot maximaal 1.100 woorden (2 pagina’s).

Artikel

-Titel (maximaal 10 woorden);
-Lead
(maximaal 75 woorden);
-Teks
t inclusief alinea’s/witregels en korte tussenkopjes (tussenkopjes zijn één of meerdere kernwoorden uit de alinea die triggeren om te gaan lezen);
-Kaders (optioneel);
-Auteursinformatie (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail);
-Referentielijst (optioneel).

Column

-Titel (maximaal 10 woorden);
-Tekst (zonder tussenkopjes) - lengte: 500-600 woorden;
- Auteursinformatie (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail).

Verslag/blog

-Titel (maximaal 10 woorden);
-Lead (maximaal 75 woorden);
-Tekst (zonder tussenkopjes) – lengte 1000-1550 woorden;
-Auteursinformatie (naam, functie, bedrijf en mailadres).

Boekreview

- Titel (titel boek);
- Gegevens boek (coverafbeelding, titel, auteur, ISBN en eventueel prijs);
- Tekst (550-600 tot maximaal 1000 woorden);
- Auteursgegevens (naam, functie, bedrijf en mailadres).

Aanleveren kopij

 • Auteurs sturen de kopij naar de begeleidende redacteur of naar ibmagazine@pvib.nl.
 • Redacteuren controleren de kopij en sluiten (bij grote wijzigingen) kort met auteur wat er is aangepast of aangepast moet worden.
 • iB-redactieleden leveren de kopij daarna aan op Dropbox (tekst en afbeeldingen los) in een map met de titel van het artikel/de column.
 • De begeleidend redacteur vult een checklist in en plaatst deze op Dropbox bij het artikel/de column in de map.
 • De kopij haalt MOS binnen na de uploaddatum en zet ‘iB-nummer uitgave’ in de naam van de map. Als er na die datum nog wijzigingen zijn, graag even mailen of bellen, zodat MOS de juiste versie meeneemt.

Naar Redactiecommissie