9 nov

Themabijeenkomst | PvIB

Themabijeenkomst Privacy by design and default

donderdag 9 november 2017
18:00 tot 22:00

Van der Valk Utrecht,
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht, Netherlands

De privacyregels worden strenger, de inzage in je eigen data wordt makkelijker en schending van privacy een stuk duurder. Privacy is een thema dat nu meer dan ooit in de belangstelling staat. Vandaar dat we ook dit jaar dit thema weer op de agenda hebben staan.

Privacy begint natuurlijk met de keuzes die je vooraf maakt, bij het bouwen van systemen en het vergaren en vastleggen van data. Welke keuzes maak je hier?

En hoe werkt het met de verantwoordelijkheid en het samenspel tussen de “verwerkingsverantwoordelijke” en zijn cloudprovider, software leverancier , security leverancier en overige partijen?

Omdat je niet alles met regels, contracten en geautomatiseerde procedures kunt ondervangen, vragen we ons ook af hoe je in organisaties de houding en cultuur ten opzichte van privacygevoelige informatie kunt bijstellen en zo het risico op datalekken zo klein mogelijk maakt.

En tot slot zijn we benieuwd wat de overheid als grote verwerker van ons onze privacy gerelateerde informatie doet. Hoe en met inzet van welke middelen en tools zorgt zij ervoor om op haar beurt GDPR ready te zijn.

Kortom: krijgt u ook zoveel spam van vendoren die u zo graag wat over GDPR willen vertellen? Delete gerust deze mails en kom gewoon naar het de PvIB op 9 nov.


Uw sprekers

Rejo Zenger werkt als beleidsadviseur bij digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.
De organisatie zet zich in voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en privacy van de internetgebruiker.
Hij houdt zich op dit moment vooral bezig met het voorkomen dat overheden encryptie verzwakken, een Europees voorstel voor een internetfilter en de macht van bijna-monopolisten zoals Facebook.

Inhoud
"Wie met technologie iets nieuws bouwt, maakt keuzes voor zijn gebruikers. Dat geldt voor de developer van een nieuwe app die de wereld moet redden, maar net zo goed voor de bouwer van de site van een webshop. De keuzes bepalen in grote mate de vrijheid van de gebruiker. Aan de hand van de bagageband van Schiphol en het nicotinegehalte van sigaretten bespreekt Rejo Zenger de verantwoordelijkheid van degene die iets bouwt met digitale technologie."


Veranderen is geen kunst, verbeteren wel.
Inez de Fluiter (IRworks) is een ervaren programmamanager met een achtergrond in de sociale wetenschappen en vele jaren werkzaam in ICT-gerelateerde programma’s en projecten. Haar specialiteit is het in beweging krijgen van mensen naar een gezamenlijk doel. Cruciaal voor het succesvol realiseren van een verbetering in een organisatie. Haar kennis spitst zich inmiddels toe op bewustwording rond informatieveiligheid, privacy en digitaal werken.

Inhoud
Inez zal in haar presentatie ingaan op een aanpak om de awareness rond informatieveiligheid (waaronder privacy) bij de managers en medewerkers binnen organisaties te verhogen.


Mr. P.T.J. (Pieter) Wolters is universitair docent burgerlijk recht en onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Hij studeerde rechten aan de Radboud Universiteit, de University of North Carolina en de University of Michigan. In 2013 promoveerde hij in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Alle omstandigheden van het geval. Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden’.
Pieter Wolters publiceert onder andere over het onderwerp ‘Cybersecurity en privaatrecht’. Samen met professor C.J.H. Jansen heeft hij een handreiking voor de Cyber Security Raad geschreven: ‘Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten. Een handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity’.

Inhoud
Pieter laat aan de hand van een casus zien dat de beveiliging van persoonsgegevens afhankelijk kan zijn van verschillende partijen. De juridische beveiligingsverplichtingen van deze partijen wisselen sterk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt hier geen verandering in. Zij bereikt haar doel, de harmonisatie van de bescherming van persoonsgegevens, daarom slechts in beperkte mate.


Ad Reuijl is directeur van het CIP. Marcel Koers is senior Strategisch Architect bij het CIP. Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is ontstaan uit een initiatief van de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV en is nu een kenniscentrum voor overheidsdiensten.

Inhoud
GDPR compliance hulpmiddelen.
In hun presentatie zullen Ad Reuijl en Marcel Koers ons meenemen in hoe de grote overheidspartijen zich klaarmaken om aan de GDPR te voldoen.


Programma

18.00 Ontvangst met broodjes
19.00 Opening door de dagvoorzitter
19.05 door Rejo Zenger, Bits of Freedom
19.35 Inez de Fluiter, IRworks
20.05 Pauze
20.30

De beveiliging van persoonsgegevens. Een geharmoniseerde verplichting of een gedeelde verantwoordelijkheid? door Pieter Wolters

21.00 Met de CIP-rugzak de Avg tegemoet door Ad Reuijl en Marcel Koers, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
21.30 Afsluiting en start netwerkborrel

Locatie op kaart

Van der Valk Utrecht,
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht, Netherlands

Documenten


Meer in agenda

meer agendaitems