Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In dit dossier staan de artikelen en stukken die bij het PvIB zijn gepubliceerd.

Natuurlijk is op de site van de Autoriteits persoonsgegevens ook een schat aan informatie te vinden.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Documenten