Lidmaatschapsvormen

PvIB kent twee verschillende lidmaatschapsvormen en hiernaast een interessante (kortings)regeling voor leden boven de 65 jaar, bedrijven en een los abonnement op het vakblad IB Magazine.

Lidmaatschap Doel Tarief (incl. BTW)
Individueel lid

IB-kennis en IB-ervaring op doen en delen. PvIB is hét platform voor professionals om met elkaar te communiceren over IB-onderwerpen, elkaar in een informele sfeer te leren kennen (‘netwerk opbouwen’) en met elkaar ervoor te zorgen dat IB stevig op de agenda komt en blijft.

Kenmerken
Magazine Informatiebeveiliging, toegang besloten deel website, toegang sessies en activiteiten, toegang tot werkgroepen en expertmeetings, stemrecht, toegang tot collegiaal netwerk, organisatie en bestuur. Korting op jaarlijks security-congres/JBISA en andere evenementen;

Lidmaatschap is persoonsgebonden, geldt voor een jaar en is niet overdraagbaar. Leden worden, na akkoord, met persoonsnaam vermeld op besloten deel van de website, overige (contact)gegevens kunnen via de profielpagina worden toegevoegd.

€199,-

individueel lid 65+

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden vanaf 65 jaar. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun geboortedatum. Wanneer u al lid bent kunt u uw geboortedatum doorgeven aan het secretariaat.

Kenmerken
Dezelfde kenmerken als een individueel lidmaatschap.

€99,-

Jongerenlid

Kennismaken met en promoten van IB; jongeren de mogelijkheid bieden feeling te krijgen met toekomstig werkveld; potentiële toekomstige instroom nu al binden aan PvIB

Kenmerken
Jonger dan 26 jaar.
Volledig PvIB lidmaatschap tegen gereduceerd tarief (slechts 10 Euro per jaar)!

Voor de volledige voorwaarden klik hier.

€10,-

Beginnende professional

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden ouder dan 25 jaar. en jonger dan 31 jaar.  Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun geboortedatum. Wanneer u al lid bent kunt u uw geboortedatum doorgeven aan het secretariaat.

Kenmerken
Dezelfde kenmerken als een individueel lidmaatschap.

Overig

Doel

Tarief
Bedrijfsregeling

Administratieve lastenverlichting voor organisaties en voor PvIB; flexibiliteit in deelname activiteiten.

Kenmerken
minimaal 5 individuele leden. Elk individueel lid mag een introducé uit de eigen organisatie afvaardigen of meenemen naar interne activiteiten.
Er is sprake van één eerste contactpersoon, één factuur (en -adres). Lidmaatschap staat op naam/adres van een individueel lid. Indien er sprake is van meer dan 5 individuele leden dan geldt een korting van 6% voor alle leden. Volledige voorwaarden van de bedrijfsregeling vindt u hier.

6% Korting op normaal tarief
Abonnement op magazine Informatiebeveiliging

Het IB magazine kan als separaat abonnement worden afgenomen.

Kenmerken
Alleen het magazine InformatieBeveiliging wordt geleverd.

€118,50,-