Lidmaatschapsvormen

PvIB kent twee verschillende lidmaatschapsvormen en enkele interessante (kortings)regelingen. De leeftijd die men in een kalderjaar bereikt, is bepalend (peildatum 1-1).

Lidmaatschap

 
Doel

IB-kennis en IB-ervaring op doen en delen. PvIB is hét platform voor professionals om met elkaar te communiceren over IB-onderwerpen, elkaar in een informele sfeer te leren kennen (‘netwerk opbouwen’) en met elkaar ervoor te zorgen dat IB stevig op de agenda komt en blijft.

Kenmerken
Magazine Informatiebeveiliging, toegang besloten deel website, toegang sessies en activiteiten, toegang tot werkgroepen en expertmeetings, stemrecht, toegang tot collegiaal netwerk, organisatie en bestuur. Korting op jaarlijks security-congres/JBISA en andere evenementen;

Lidmaatschap is persoonsgebonden, geldt voor een jaar en is niet overdraagbaar. Leden worden, na akkoord, met persoonsnaam vermeld op besloten deel van de website, overige (contact)gegevens kunnen via de profielpagina worden toegevoegd.

Tarief (incl. BTW)
 
Individueel lid (31 t/m 64 jaar)

€199,-

individueel lid 65+

€99,-

Jongerenlid (t/m 25 jaar)

€10,-

Beginnende professional (26 t/m 30 jaar)

€99,-

Overig

 

Doel
Administratieve lastenverlichting voor organisaties en voor PvIB; flexibiliteit in deelname activiteiten.

Tarief
Bedrijfsregeling

 

Kenmerken
Elk individueel lid mag een introducé uit de eigen organisatie afvaardigen of meenemen naar interne activiteiten.
Er is sprake van één eerste contactpersoon, één factuur (en -adres). Lidmaatschap staat op naam/adres van een individueel lid. Indien er sprake is van 5 of meer individuele leden, dan geldt een korting van 6% voor alle leden. Volledige voorwaarden van de bedrijfsregeling vindt u hier.

 

€199, en bij meer dan 5 leden: 6% korting op dit tarief
 
Abonnement op magazine Informatiebeveiliging

 

Het IB magazine kan als separaat abonnement worden afgenomen.

Kenmerken
Alleen het magazine InformatieBeveiliging wordt geleverd.

€118,50,-