Voorwaarden bedrijfsregeling

Voor bedrijven die het lidmaatschap voor werknemers willen aanbieden, geldt een collectieve regeling. Deze is vooral interessant als er minimaal 5 leden worden aangemeld, vanwege de korting (6 procent).

Lidmaatschap

 1. PvIB-lidmaatschappen zijn te allen tijde persoonsgebonden. Elke medewerker vult hiertoe zelf een aanmeldformulier in en stuurt deze digitaal in.
 2. De organisatie stelt het secretariaat zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitdiensttreding van een medewerker die niet langer onder de bedrijfsregeling valt.
 3. De organisatie is niet bevoegd het persoonlijke lidmaatschap namens de medewerker op te zeggen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en loopt dus ook zonder deelname aan een bedrijfsregeling door. Met dit verschil dat de verantwoordelijkheid voor contributiebetaling wordt verlegd van de organisatie naar de medewerker. De organisatie stelt de medewerker (bij uitdiensttreding) hiervan op de hoogte.
 4. Voor de contributierun neemt PvIB contact op met de organisatie met het verzoek eventuele wijzigingen in de regeling en factuurgegevens door te geven. De verantwoordelijkheid voor het tijdig doorgeven van mutaties ligt bij de organisatie.

Korting en aanvullende voorwaarden

 1. Medewerkers die onder een bedrijfsregeling vallen mogen een introducé uit de eigen organisatie meenemen of afvaardigen naar bijeenkomsten van PvIB.
 2. Bij meer dan 5 deelnemers ontvangt de organisatie bovendien een korting van 6% over het totale factuurbedrag. Als de 5e deelnemer in de loop van een jaar wordt toegevoegd, geldt de korting voor het abonnement voor dat lid naar rato (per kwartaal).
 3. De organisatie ontvangt deze voordelen alleen als voor de deelnemers één factuuradres (één debiteur) voor de contributienota gebruikt kan worden.
 4. Een organisatie kan meerdere bedrijfsregelingen (bv. per afdeling) afsluiten mits elke afzonderlijke bedrijfsregeling aan de hier genoemde voorwaarden voldoet.
 5. Voor lidmaatschappen die in de loop van het jaar aan de bedrijfsregeling worden toegevoegd, hanteert PvIB het kortingspercentage van 6% voor zover het meer dan 5 leden betreft. 
 6. De telling vindt plaats op basis van de stand per 1 januari van enig jaar (de peildatum). Wijzigingen in de bedrijfsregeling kunnen dus tot die datum worden doorgegeven aan het bureau zodat zij kunnen worden verwerkt in de jaarlijkse contributienota. In januari wordt de verzamelfactuur uitgestuurd.
 7. Tussentijdse wijzigingen in de bedrijfsregeling hebben geen invloed op (bijstelling van) het oorspronkelijke factuurbedrag.

Werkwijze

Voor een adequate uitvoering van de financiële afhandeling van het lidmaatschap zorgt de organisatie voor:

l) het doorgeven van de naam en de contactgegevens van een contactpersoon voor PvIB, die in het kader van de bedrijfsregeling de organisatie vertegenwoordigt.

m) het direct doorgeven aan PvIB van mutaties met betrekking tot adres en/of andere relevante gegevens van de werknemer met een PvIB-lidmaatschap.

n) het tijdig betalen van de toegezonden contributienota (de betalingstermijn is 30 dagen).