Voorwaarden Jongerenlidmaatschap

De voorwaarden behorend bij een sterk in prijs gereduceerd lidmaatschap.

  1. Met de sterk gereduceerde contributie voor studenten en iedereen onder de 26 jaar, wil de PvIB jongeren de mogelijkheid geven feeling te krijgen met hun toekomstige werkveld. Voor de PvIB is dit een manier om jonge leden aan de vereniging te binden en daarmee een nauwer contact op te bouwen met de toekomstige collega’s.

  2. Je kunt je als jongerenlid aanmelden bij de PvIB als je jonger bent dan 26 Jaar.

  3. Om zich als jongerenlid in te kunnen schrijven, is een bewijs van geboortedatum nodig.

  4. Het is mogelijk op elk moment in het jaar lid te worden. Bij tussentijdse aanmelding zal de contributie niet naar rato worden verrekend, maar vanaf het volgende kalenderjaar.

  5. Het jongerenlidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

  6. Na akkoord, wordt een jongerenlid met persoonsnaam vermeld op het besloten deel van de website. Overige (contact)gegevens kunnen leden op eigen initiatief toevoegen.

  7. Op uitnodiging kan een jongerenlid deelnemen aan werkgroepen en commissies.

  8. Via het besloten deel op de website heeft een jongerenlid toegang tot de digitale versie van het magazine Informatiebeveiliging.

  9. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om beperkingen in te stellen ten aanzien van het bezoeken van activiteiten van de PvIB.

  10. Het jongerenlidmaatschap gaat automatisch over naar het lidmaatschap voor beginnende professional in het klanderjaar dat men 26 wordt (1-1 is peildatum).